Kúpne zmluvy

Kúpne zmluvy uzatvárame dnes a denne bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali, avšak so vznikom kúpnej zmluvy nám vznikajú nové práva a povinnosti, ktoré by sme mali poznať.

Samotnému vzniku spotrebiteľskej kúpnej zmluvy predchádza návrh zo strany predávajúceho a následná akceptácia zo strany kupujúceho (spotrebiteľa). So vznikom kúpnej zmluvy sú spojené určité práva a povinnosti, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany.

Napr.:

  • povinnosť predávajúceho predať kupujúcemu predmet kúpnej zmluvy,
  • povinnost kupujúceho prevziať predmet kúpnej zmluvy a zaplatiť zmluvnú cenu,
  • právo kupujúceho uplatniť právo zo zodpovednosti za vady voči kupujúcemu v záručnej lehote,
  • právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov,
  • a iné.
  • Podrobnosti o právach a povinnostiach ktoré Vám priznáva, resp. ukladá zákon, nájdete v ďalších článkoch, prípadne sa neváhajte obrátiť na našu bezplatnú poradňu.