Neoprávnené vymáhanie premlčaných alebo fiktívnych dlhov zo zdravotného poistenia

Od nového roku sa mnohým spotrebiteľom v schránkach objavili upomienky na úhradu dlhu voči zdravotnej poisťovni od rôznych pochybných subjektov - vymáhačských spoločnstí - ktorí odkúpili Vašu pohľadávku od zdravotnej poisťovne. Tento postup by nebol ešte tak netradičný či nezvyčajný, ak ste riadne neuhradili dlhy voči poisťovni. Vo valnej väčšine prípadov sa však jedná o fiktívne a premlčané pohľadávky.

V poslednom čase sa na nás obracajú vystrašení spotrebitelia, keď obdržia predžalobnú výzvu, v ktorej je vyčíslený dlh voči poisťovni spolu s príslušenstvom a dosahuje horibilnej výšky, rádovo v tísicoch EUR. Dlhy sú väčšinou z obdobia od roku 1995, kedy väčšina nedisponuje akýmkoľvek potvrdením (dôkazom) o zaplatení z daného obdobia. Tí, čo týmito listinnými dôkazmi disponujú, sú schopní doložiť, že platby voči poisťovni boli riadne uhradené. Jendá sa teda o nemorálny pokus neoprávnene vymámiť z ľudí finančné prostriedky pod hrozbou súdneho jednania.

Ďalším podstatným faktom je, že väčšina pohľadávok (ak by aj boli oprávnené) je navyše premlčaných. V súčasnosti je premlčacia doba 5 rokov (od 1.1.2005), tejto predchádzala 10 ročná premlčacia doba (pre pohľadávky, ktoré boli vymáhateľné v období od 1.6.1995 do 31.12.2004) a 3 ročná premlčacia doba (pre pohľadávky vzniknuté v období od 1.1.1995 – 31.5.1995).

Preto, ak obdržíte upomienku či predžalobnú výzvu na úhradu dlhu voči poisťovni, preskúmajte v prvom rade jej oprávnenosť. V prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.